ภาพสถานที่สวยๆ โรงเรียนวัดศรีสุตาราม

 

เด็ก ป. 6 อัจฉริยะ ค้นพบวิธีกำจัดแมลงสาบ ตายยกรัง

เด็ก ป. 6 อัจฉริยะ ค้นพบวิธีกำจัดแมลงสาบ ตายยกรัง


เด็กป.6 พบสารกำจัดแมลงสาบสูตรตายรัง
เด็กนักเรียนประถมโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ หัวใสคิดค้นสารกำจัดแมลงสาบ สัตว์ที่เป็นพาหะนำ
โรคร้ายสูตรตายรังได้สำเร็จ สามารถกำจัดแมลงสาบได้ดีโดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สารกำจัดแมลง
สาบ สัตว์ที่มีนิสัยทำลายข้าวของ ขับถ่ายสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อโรคมาสู่คนมา
กมายได้แก่โรคทางเดินอาหาร อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ ภูมิแพ้ และโรคหอบหืด ที่นักเรียนโรงเรียน
สมเด็จประชานุเคราะห์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ค้นพบและสามารถกำจัดแมลงสาบให้กลับไปตายที่
รังได้สำเร็จ มีส่วนประกอบสำคัญคือปูนซีเมนต์ผง แป้งข้าวจ้าว และโอวัลติน ซึ่งเมื่อนำมาผสมคลุกเคล้า
ให้เข้ากันมากที่สุดแล้วนำไปวางไว้ในที่ที่มีแมลงสาบซุกชุม พร้อมนำน้ำไปวางใกล้ๆ แมลงสาบจะมากิน
สารกำจัดแมลงสาบและน้ำแล้วจะกลับไปตายที่รังของมัน ซึ่งเป็นวิธีการกำจัดแมลงสาบที่ไม่มีพิษตกค้าง
และเป็นอันตรายต่อมนุษย์เหมือนกับการกำจัดแมลงสาบโดยวิธีการใช้สารเคมีฉีดพ่น
เด็กหญิงเจนจิรา โพนยงค์ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์หนึ่งในผู้คิดค้นสาร
กำจัดแมลงสาบกล่าวว่า ส่วนประกอบของสารกำจัดแมลงสาบที่นำผสมกันจะมีคุณสมบัติและทำหน้าที่แตกต่า
งกันไปเช่น โอวัลตินจะเป็นสารที่ล่อให้แมลงสาบมากินสารกำจัดแมลงสาบ แป้งข้าวจ้าวจะทำให้แมงสาบ
หิวน้ำเมื่อกินเข้าไป ส่วนปูนซีเมนต์จะทำให้แมงสาบแน่นท้องและตายเมื่อกินสารกำจัดแมลงสาบและน้ำเข้าไป

(( ได้รับอีเมล์มา เลยนำมาเผยแพร่ ไม่ทราบว่ามีท่านใดรู้ถึงวิธีนี้หรือยัง เลยนำมาเผยแพร่))

ที่มา : http://www.narongrit.net/

ครูชัยพร ดีกร รร.วัดศรีสุตาราม

เพลงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

เพลง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ from comed50 on Vimeo.

[http://www.swfcabin.com/open/1321153312 w=800&h=600]

สื่อการสอน กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ

%d bloggers like this: