กิจกรรมการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ที่ 1

กิจกรรมการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. นักเรียนบอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 2. นักเรียนบอกความสำคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 3. สามารถอธิบาย ความสำคัญ และประโยชน์ของสารสนเทศได้
 4. เห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

กระบวนการจัดการเรียนรู้

 1. ครูนำนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ จังหวัดที่น้ำท่วม มีจังหวัดอะไรบ้าง และถามนักเรียนว่าบ้านใครน้ำท่วมบ้าง
 2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบทีละจังหวัด พร้อมกับให้จดชื่อจังหวัดที่น้ำท่วม
 3. เมื่อนักเรียนจดชื่อจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนเรียงลำดับรายชื่อตามลำดับตัวอักษรโดยเรียงจากน้อยไปหามาก คือ ก-ฮ
 4. ครูสักเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน
 5. เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
 6. ครูอธิบาย กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สื่อ CAI พร้อมให้นักเรียนศึกษาไปพร้อมกับครู
 7. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เนื้อหา กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศAbout comed50

สังคมแห่งการแบ่งปัน

Posted on พฤศจิกายน 9, 2011, in ม.1. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: