คณะกรรมการชมรม

คณะกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์ศึกษาอาสาพัฒนาบ้านเกิด(ปีพ.ศ.2551)
 1. นาย ชัยพร ดีกร                                                    ประธานชมรม
 2. นาย โชติวัตร ศิริโวหาร                                       ที่ปรึกษาชมรม
 3. นาย พัฒนะ พิพัฒน์ศรี                                        รองประธานชมรม
 4. นาย พิทักษ์ ทรงงาม                                          รองประธานชมรม
 5. นางสาว กฤษษา ชะระจำนง                                  เลขา
 6. นาย ภูวนัย ปัฐพี                                                ฝ่ายวิชาการ
 7. นางสาว พจนีย์ ยางเอน                                      ประชาสัมพันธ์
 8. นางสาว สมถวิล นกงาม                                      กิจกรรมพิเศษ
 9. นางสาว ธัจิรา ศรีลาศักดิ์                                     กิจกรรมพิเศษ

คณะกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์อาสาพัฒนาบ้านเกิด(ปี พ.ศ.2552)
 1. นายชัยพร ดีกร                                       ประธานชมรม
 2. นายพิทักษ์ ทรงงาม                                 รองประธานชมรม
 3. นายกิจพงษ์ ผาเจริญ                                เลขาณุการชมรม
 4. นางสาวดวงเดือน สว่างกุล                         เหรัญญิก
 5. นายเฉลิมภพ เต็มแขก                              กรรมการ
 6. นายศุภวัฒน์ อัมพรศักดิ์                            กรรมการ  
 7. นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์                       กรรมการ   
 8. นายธารวิทย์ กิตติสุนทโรภาส                     กรรมการ 
 9. นางสาวมธุริน ปิ่นทอง                              กรรมการ     
 10. นายชัยวัฒน์ ตูมแม้น                                กรรมการ
 11. นายเอนก มุ่งดี                                       กรรมการ

  About comed50

  สังคมแห่งการแบ่งปัน

  Posted on สิงหาคม 8, 2010, in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

  ใส่ความเห็น

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  w

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: