รู้จักกับครูชัยพร

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายชัยพร  นามสกุล ดีกร  ชื่อเล่น นก

เกิด วันที่ 7 ,มีนาคม 2531

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 5  ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: