ม.3

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม

กำหนดการสอน

หน่วยที่ 1 เรื่อง  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของไทย
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง องค์ประกอบด้านสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ

หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างงานอย่างมีระบบ จำนวน 6 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบงานสารสนเทศ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนและหลักการสร้างระบบงาน
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ตัวอย่างการสร้างระบบงาน

หน่วยที่ 3 เรื่อง หลักการพัฒนาโครงงานที่ใช้เทคโนโลยี จำนวน 8 ชั่งโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติและกระบวนการทำงานด้านคอมพิวเตอร์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูล
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะงานของบุคลากรคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 4 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระดับภาษาคอมพิวเตอร์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างชิ้นงานจากภาษาคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาโลโกและการสร้างชิ้นงาน
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรมภาษาโลโกสำหรับวินโดว์

หน่วยที่ 6 เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยภาษาโลโก จำนวน 5 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นใช้โปรแกรมภาษาโลโก
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเข้าสู่โปรแกรมภาษาโลโก
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเปลี่ยนขนาดเส้นปากกา
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเลือกขนาดตัวหนังสือ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเลือกสีต่าง ๆ

หน่วยที่ 7 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก จำนวน 5 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้หน้าต่าง Editor
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การพิมพ์คำสั่งและคำสั่งซ้ำ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนกระบวนงาน
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างภาพแบบต่าง ๆ  

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: