รายชื่อนักเรียน

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 ด.ช.เสนอ  โกตน
2 ด.ช.พงษ์ศักดิ์  ศรีมาลา
3 ด.ช.จตุพล  ยิ้มสะอาด
4 ด.ช.วุฒิพงษ์  จันทร์สวัสดิ์
5 ด.ช.กิตติพงษ์  ชำนาญศิลป์
6 ด.ช.วุทธิพงศ์  จันทคำแพง
7 ด.ช.ปัณจิตร์  วงษาทอง
8 ด.ช.วันณรงค์  จ้อยศิริ
9 ด.ช.อุดม  กลำพากร
10 ด.ญ.วรดา  ใจดา
11 ด.ญ.จิรัญญา  อิ่มสอาด
12 ด.ญ.มาลิสา  ปะวันโน
13 ด.ช.ธวัชชัย  มะลิเทศ
14 ด.ช.ศราวุธ  เหระยัง
15 ด.ช.ศร  สลับตาล
16 ด.ช.ปัญญา  เจริญจิตร
17 ด.ญ.ฉัตราพร  เงินสวัสดิ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: