ม.2

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม

กำหนดการสอน

หน่วยที่ 1 เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ จำนวน 4 ชั่วโมง

หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้าง Web ด้วย web page maker จำนวน 12 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รู้จักกับเว็บไซต์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง รู้จัก โปรแกรม Webpage maker
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใส่ภาพและข้อความลงในเว็บเพจ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง มาสร้างตารางกัน
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เพิ่มวีดีโอให้กับเว็บเพจ

หน่วยที่ 3 เรื่อง การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง จำนวน 16 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การทำไฮเปอร์ลิงค์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สนุกกับการเชื่อมโยง
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใส่เทคนิคพิเศษ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สะดวกกว่าใครต้องใช้เทมเพลต
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง บันทึกไฟล์เป็น HTML
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การอัพโหลดไฟล์ขึ้นบนเชิร์ฟเวอร์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประดับประดาด้วยของฟรี
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ทิปเทคนิคสำหรับเว็บไซต์

หน่วยที่ 4 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย จำนวน 6 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 5 เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน 6 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย

หน่วยที่ 6 เรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 6 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ (1)
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ (2)


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: