รายชื่อนักเรียน

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 ด.ช.ชนิทร์  ทรงเดช
2 ด.ช.วุฒิศักดิ์  ทองน้อย
3 ด.ญ.ณัฐกุล  ธรรมเสน
4 ด.ญ.อรทัย  สาลีแก้ว
5 ด.ญ.เจนจิรา  ขันชัย
6 ด.ช.สุวสันต์  บุญเลิศ
7 ด.ญ.ศิราพร  ตัญญะสิทธิ์
8 ด.ช.ณัฐวุฒิ  จันทโชติ
9 ด.ช.วีรชัย  อินธิกาย
10 ด.ช.พงษ์ศักดิ์  จิตรค้ำจุน
11 ด.ช.สมชาย  เงินสร้อย
12 ด.ญ.พิศณุ  ศรีมาลา
13 ด.ช.รัชพักตร์  สัมฤทธิ์ผล
14 ด.ช.ธนพล  ปัตตานี
15 ด.ช.อภิศักดิ์ ศิริคง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: