ป.6

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม

กำหนดการสอน

หน่วยที่ 1 เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต  จำนวน 8 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อินเทอร์เน็ตคืออะไร
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อินเทอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อุปกรณ์และวิธีการติดตั้ง
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต   

หน่วยที่ 2 เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต  จำนวน 8 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  เว็บเพจคืออะไร
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดกลุ่ม เว็บ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้โปรแกรม Internet Explorer
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต   

หน่วยที่ 3 เรื่อง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ไปรษณีย์ที่ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเริ่มต้นใช้งานเพื่อขอที่อยู่จาก Thaimail
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนจดหมายและการส่งจดหมาย
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การส่งจดหมายพร้อมด้วยข้อมูลอื่น ๆ     

หน่วยที่ 4 เรื่อง การสร้างเว็บเพจอย่างง่าย จำนวน 12 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง มารู้จักโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Word
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การกำหนดพื้นหลัง
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแทรกวัตถุต่าง ๆ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูล     

หน่วยที่ 5 เรื่อง การประยุกต์เพื่อใช้งานอาชีพ จำนวน 4 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ค้นหาข้อมูลและนำเสนอเว็บที่มีความสำคัญ     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: