รายชื่อนักเรียน

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 ด.ช.วัฒนา  พรมมา
2 ด.ช.อมรเทพ  แขกเ ทศ
3 ด.ญ.คำฝ้าย  พลเยี่ยม
4 ด.ญ.พัชราภา  ตุ่มเจริญ
5 ด.ช.ธรรมรักษ์  อิ่มสะอาด
6 ด.ช.ธวัชชัย  เปี่ยมเจริญ
7 ด.ญ.นริศรา  นพเสริฐ
8 ด.ช.อนันตชัย  พรมมา
9 ด.ช.สหัสวรรษ  ยวนใจ
10 ด.ช.สาธิต  เกตมณี
11 ด.ญ.พรวิไล  จันทวงษ์
12 ด.ญ.สาลี  เวือน
13 ด.ช.ลำ  สุริยพงศ์
14 ด.ช.ยุ  เวือน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: