ป.5

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม

กำหนดการสอน

หน่วยที่ 1 เรื่อง  มารู้จักกับโปรแกรมตารางงานกันเถอะ  จำนวน 7 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานที่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมคำนวณ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเรียกใช้โปรแกรม Excel
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Excel
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีต
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การปิดแฟ้มและออกจากโปรแกรม

หน่วยที่ 2 เรื่อง การทำงานกับเวิร์กชีต จำนวน 12 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประเภทของข้อมูลในโปรแกรม Excel
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การป้อน การลบ และการแก้ไข
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คำสั่งยกเลิกและทำซ้ำ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเลื่อนเวิร์กชีต
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การย้ายและคัดลอก
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การจัดการแถว คอลัมน์ และเซลล์

หน่วยที่ 3 เรื่อง การจัดรูปแบบข้อมูล จำนวน 12  ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจัดรูปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การกำหนดรูปแบบตัวอักษร
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การวางตำแหน่งข้อมูล
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดรูปแบบโดยใช้ AutoFormat
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การกำหนดเส้นขอบให้กับเซลล์และกลุ่มเซลล์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การตกแต่งเวิร์กชีต

หน่วยที่ 4 เรื่อง สูตรและฟังก์ชั่น จำนวน 7 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สูตร
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้สูตรคำนวณเบื้องต้น
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ฟังก์ชั่น
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้งาน AutoSum
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

หน่วยที่ 5 เรื่อง การประยุกต์เพื่อใช้ในงานอาชีพ จำนวน 2 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การประยุกต์เพื่อใช้งาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: