รายชื่อนักเรียน

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 ด.ช.ตะวัน  ตัญญะสิทธิ์
2 ด.ช.สรายุทธ  ชัยเพ็ชร์
3 ด.ช.ธเนตร  อิ่มสอาด
4 ด.ช.ณัฐพงษ์  โกศิริ
5 ด.ญ.สุภารัตน์  โคแก้ว
6 ด.ญ.นันทกานต์  อ่วมเถื่อน
7 ด.ญ.สุพรรษา  ตันเต็ง
8 ด.ญ.สุมิตตา  ซิ้มฉาย
9 ด.ญ.เกษฎาภรณ์  ตันเต็ง
10 ด.ช.สุริยวงศ์  แสงตา
11 ด.ช.วิระชัย  ทองแสง
12 ด.ช.พนมพร  ดวงปัญญา
13 ด.ช. หาญ  เงินยอด
14 ด.ช.หนุ่ม    เงินยอด
15 ด.ญ.แอนนา  ศรีราวี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: