ป.4

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม

กำหนดการสอน

หน่วยที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด จำนวน 8 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Word
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ส่วนประกอบของหน้าจอในโปแกรม Word
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเลิกใช้งานและออกจากโปรแกรม Word

หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างเอกสารด้วย Word จำนวน 12 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างเอกสาร
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเลื่อนตำแหน่งไปที่ส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การป้อนข้อความ/การพิมพ์แทรก/การพิมพ์ทับ
 •  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การคัดลอกและการย้ายข้อความ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การยกเลิกคำสั่งและการใช้คำสั่งที่ยกเลิก
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การบันทึกเอกสารลงสื่อบันทึกข้อมูล
 •  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การเปิดแฟ้มเอกสาร

หน่วยที่ 3 เรื่อง การตกแต่งเอกสาร จำนวน 12 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรและปรับขนาด
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้เครื่องมือวาดภาพตกแต่งเอกสาร
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ข้อความศิลป์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแทรกรูปภาพ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กรอบและลาย
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ

หน่วยที่ 4 เรื่อง ตารางและการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างตาราง
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการแถว และคอลัมน์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งตาราง
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

หน่วยที่ 5 เรื่อง การประยุกต์เพื่อใช้ในงานอาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปฏิทินแสนสุข

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: