บทเรียน Social media

เมื่อโลกไร้พรมแดน ด้วยการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเมื่อสังคมเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ด้วย Social Networking

เมื่อความรู้ใหม่เกิดขึ้นทุกๆวินาทีบนโลกใบนี้เมื่อการศึกษามิได้จำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียนเมื่อมนุษย์ใช้ ICT เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

เมื่อลูกหลานของเราก้าวเข้าสู่การใช้ชีวิตในศตวรรธที่ 21ถึงเวลาหรือยัง ที่เราในฐานะ “ครู”  ต้องก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา !

Social  Media คืออะไร

ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กล่าวเกี่ยวกับ Social Media ไว้ดังนี้มีเดีย (“Media”) หมายถึง สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้เพื่อการสื่อสารโซเชียล (“Social”) หมายถึง สังคมในบริบทของโซเชียลมีเดีย โซเชียลหมายถึงการแบ่งปันในสังคม  ซึ่งอาจจะเป็นการแบ่งปันเนื้อหา (ไฟล์, รสนิยม ความเห็น…) หรือปฏิสัมพันธ์ในสังคม (การรวมกับเป็นกลุ่ม…)โซเชียลมีเดีย ในที่นี้หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ผู้ใช้แสดงความเป็นตัวตนของตนเองเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับหรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น

นักเรียน หรือผู้ชมเว็บไซต์ สามารถเข้าสู่บทเรียนโดยการ คลิกเลือก ไอคอนหรือรูปภาพ  เนื้อหาที่สนใจ เช่น เข้า Facebook คลิกเลือก   เป็นต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: